Ābeļu Tautas nama Jauktais vokālais ansamblis TOMĒR

Ābeļu Tautas nama Jauktais vokālais ansamblis TOMĒR*

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26213056, e-pasta adrese - anitagavare@inbox.lv

Vadītāja Anita Gavare

Mēģinājumi notiek otrdienās no 19.00 - 21.00 Ābeļu Tautas namā.

*Informācija tiks papildināta

Atpakaļ