Ābeļu Tautas nama Sieviešu vokālais ansamblis ELĒĢIJA

Ābeļu Tautas nama Jauktais vokālais ansamblis "Elēģija"*

Vadītāja Anita Gavare

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26213056, e-pasta adrese - anitagavare@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 17.00 - 19.00 Ābeļu Tautas namā.

*Informācija tiks papildināta

Atpakaļ