Ābeļu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre”

Vadītāja Inita Gādmane (T.28335326, e-pasts: initagadmane@inbox.lv)

Dibināšanas gads: 2013

Apraksts:

Kad Ābeļu pagasta tautas namā 2013.gada rudenī savu darbību sāka vidējās paaudzes deju kolektīvs, tam tika izvēlēts „Kaupres” vārds, kas saistās ar senu pilskalnu Daugavas salā, iepretī Ābeļu pamatskolai. Debess zilums, Daugavas ūdeņu lāsmainās krāsu pārejas gadalaikos un ūdens spogulī atainotās krastu ainavas- tik dažādas krāsās un raksturā ir arī dejas, ko izdejo „Kaupres” dejotāji. Gadu no gada notikušas uzstāšanās Ābeļu pagastā, piedalīšanās Jēkabpils deju apriņķa skatēs, un kopīgas sadejošanas ar draugu deju kolektīviem.

2014.gada rudenī Jēkabpils novads īstenoja projektu, kura ietvaros tika iegādāti tautas tērpi. Tērpu krāsas saskaņotas ar „Kaupres” raksturiem, Daugavas straujumu un novada vēstures zīmēm.

2022.gads deju kolektīvam atnācis ar apņemšanos strādāt arī pēc skaudrā Covid aizliegumu laika: satikties, lai gūtu prieku, apgūtu jaunas dejas, lai sekmīgi piedalītos deju skatē un pārstāvētu Ābeļu pagastu dažādos kultūras pasākumos.

Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 19.30.

Atpakaļ