Aknīstes ritma grupa “Smaidas”

Vadītāja Smaida Zaičenkova

Kontaktinformācija: T: 29165808; e-pasts. smaida.zaicenkova@inbox.lv

Kolektīvs ir izveidots 2023. gadā, šobrīd dalībnieki ir pārsvarā bērni un jaunieši. Kolektīvs jau ir paspējis piedalīties dažādos vietējos pasākumos, kā piemēram iesildījis dalībniekus pirms sporta sacensībām, pagasta un ciema svētkos. Kolektīva vadītāja ir arī apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Ritmika dejotājiem un nedejotājiem ”.

Mēģinājumi notiek Aknīstes Bērnu un Jauniešu telpās katru pirmdienu no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Atpakaļ