Aknīstes ritma grupa SMAIDAS

Kolektīvs ir izveidots 2023. gadā. Šobrīd dalībnieki ir pārsvarā bērni un jaunieši. Kolektīvs jau ir paspējis piedalīties dažādos vietējos pasākumos, kā piemēram iesildījis dalībniekus pirms sporta sacensībām, pagasta un ciema svētkos. Kolektīva vadītāja ir arī apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Ritmika dejotājiem un nedejotājiem ”.

Vadītāja Smaida Zaičenkova

Kontaktinformācija: tālr.nr. 29165808; e-pasta adrese - smaida.zaicenkova@inbox.lv

Mēģinājumi notiek  pirmdienās no plkst. 17.00 - 18.00 un trešdienās no 18.00 - 19.00 Aknīstes Bērnu un jauniešu centra telpās

Atpakaļ