Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”

Vadītāja Viola Jasmane.

Dziedošais kolektīvs piedalās novada, starpnovadu, Republikas pasākumos, dzied dievnamos (arī Baznīcu naktī), Svecīšu vakaros kapsētās, Valsts svētku koncertos, tradicionālajos gadskārtu svētkos, labdarības pasākumos, pieminot kritušos un represētos, kā arī Veco ļaužu namos un Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā. 

Kopā ar citiem novada pašdarbniekiem “Viotonika” piedalās Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”. Kolektīvs regulāri veiksmīgi uzstājies Latvijas Nacionālā Kultūras centra un Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas rīkotajās vokālo ansambļu skatēs, kur “Viotonika” ir dziedājusi arī otrajā kārtā. 

Iepriecināti klausītāji ne tikai Aknīstes novadā, bet arī Subatē, Rubeņos, Ritē, Daugavpilī, Rīgā, Rokišķos un citur.  

Ansambļa repertuārā ir gan latviešu tautasdziesmu apdares a capella, gan garīgā mūzika, dažādu laikmetu un žanru, klasiķu un mūsdienu komponistu vokālā mūzika. 

Kolektīvs kopīgi veido repertuāru, vizuālo tēlu. Ekskursijas, koncertu apmeklējumi, draudzības vakari ar citiem ansambļiem, pašdarbnieku atpūtas balles vēl vairāk saliedē ansambli. Tiek izmantota katra iespēja pilnveidot savas vokālās prasmes.  

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00 .

Atpakaļ