Aknīstes vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Ieleja”

Vadītājs Aivars Ielejs.

Tautas deju kolektīvs ”Ieleja” dibināts 2000. gadā. Nosaukums “Ieleja” cēlies no vietas, kurā Aknīste atrodas- starp diviem pauguriem- ielejā. 2020. gadā  kolektīva sastāvā ir 19 dejotāji. Kolektīva ”Ieleja” vadītājs ir Aivars Ielejs. Deju kolektīvs piedalās skatēs valsts mērogā, sniedz koncertus novada un ārpus novada pasākumos, piedalās dažādos sadančos. Piedalījās arī Aknīstes sadraudzības pilsētas Białogardas kultūras nedēļā Polijā. Kolektīvs piedalās Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos. ”Patiešām mēs esam kā liela draudzīga ģimene”- atzīst dejotāji. Draudzības saites tiek stiprinātas arī ikgadējās ekskursijās, pašdarbnieku vakaros un mēģinājumos. Kolektīvs vienmēr gaida jaunus dalībniekus, lai varētu atjaunot un uzlabot kolektīva sastāvu.  

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30 

Atpakaļ