Rubenes TN amatierteātris “ Kumode”

Misija -iespēja realizēt un pilnveidot sevi skatuves mākslas jomā. Attīstīt talantus, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, iepriecinot sevi un citus.    Piedalīties teātra kolektīvu skatēs, apliecinot savu prasmi un talantus. Kuplināt pagasta un novada pasākumus ar radošiem projektiem un iecerēm.

Kolektīvs darbojas jau vairāk nekā piecus gadus, pulcinot kopā skatuves mākslas entuziastus. “Kumodes” pūrā pārsvarā ir komēdijas, kas padara krāsaināku gan kolektīva ,gan skatītāju ikdienu un svētku reizes. Kolektīvs ar jautrām izrādēm un skečiem priecējis skatītājus gan sava novada ietvaros, gan tuvākos un tālākos pagastos ārpus novada robežām.

Mēģinājumi  notiek pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30.

Vadītāja: Ilona Kantāne, Tel. 22005927

Atpakaļ