Asares Tautas nama amatierteātris

Asares amatierteātris uzsācis darbību 2012.gada oktobrī. Kopš 2017.gada septembra ir nomainījies gandrīz viss dalībnieku sastāvs. Ar 2017.gadu teātri uzsāk vadīt režisore Laura Traine. Teātris tiek pie sava nosaukuma “Ķēdes reakcija”. Aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. Vienmēr cenšas pārsteigt skatītājus ar ko jaunu, nebijušu. Ir iestudējuši un priecējuši skatītājus ar režisores izdomātiem skečiem un lugām.

Vadītāja- Laura Traine

Mēģinājumi notiek pirmdienās, trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00.

Atpakaļ