Atašienes amatierteātris

Vadītāja Jolanta Turka.

Mēģinājumi notiek trešdienās vai ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00.

Teātris Atašienē ar pārtraukumiem ir darbojies jau no pašiem tautas nama dibināšanas pirmsākumiem, piesaistot dažādu paaudžu teātra mīļotājus.

Pašreizējais teātra pamatsastāvs darbojas no 2001.gada. Iestudētas gan liela apjoma izrādes, gan lugu fragmenti, gan skeči. Atašienes amatierteātris ir piedalījies vietēja mēroga pasākumos pagastā, novadā, kā arī citu novadu pasākumos.

Teātra spēlēšana laukos, pat, ja to nedara profesionāļi, vienmēr piesaistīs teātra draugus, raisot interesi par teātri un iespēju lieliski pavadīt savu brīvo laiku.

Atpakaļ