Atašienes deju kopa “Dance”

Vadītāja Dace Broka.

Mēģinājumi notiem pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00.

Sieviešu deju kopa “Dance” savu darbību sāka  2016.gada rudenī, kopā sanākot sievām, kam sirdij tuva deja. Repertuārā gan nopietnas, gan ne tik nopietnas, un pavisam jestras dejas.

    Deju kopa “Dance” aktīvi piedalās sava pagasta, novada rīkotājos pasākumos, kā arī kuplina kaimiņu pagastu un novadu svētkos.

“Dance” par sevi:

DANCE dančus ritina,

Atašieni dimdina.

Naska dejas soļus liek,

Ciemos brauc, ja lūgtas tiek.

Esam visas lustīgas,

Spriganas un draudzīgas.

Atpakaļ