Atašienes folkloras kopa “Vīraksne”

Kolektīva vadītājs:  Ingus Paeglis (Tel. 26513734)

Mēģinājuma laiki: Piektdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00

Folkloras kopa “Vīraksne” darbojas no 1985. gada maija. Ansambļa nosaukums izvēlēts saistot ar pagasta ģeogrāfisko atrašanās  vietu - Teiču purvu, kura malā atrodas Atašiene. Purva pļavās lielās platībās aug ārstniecības augs –  vīgrieze jeb vīraksne. Senie ticējumi vēsta, ka tur, kur aug vīraksne, nemājo čūskas, tātad nav ļaunuma.

Ansambļa repertuārā pārsvarā ir savā novadā savāktās dziesmas, rotaļas un danči. Tā kā Atašiene robežojas ar Vidzemi un daļēji ar Sēliju, tad repertuārā iezogas arī šo novadu dziesmas.

Nevieni gadskārtu svētki nav iedomājami bez “Vīraksnes”. Folkloras kopa ir gan daudzu folkloras festivālu “Baltica”, gan Latviešu Dziesmusvētku dalībniece.

Šobrīd kolektīvā darbojas četru paaudžu dalībnieki,  vecākā paaudze, kas ir kolektīva zelta fonds, vidējā paaudze, jaunieši un bērni. 36 gadu laikā ir nomainījušās vairākas dalībnieku paaudzes, bet uzdevums paliek viens - saglabāt un popularizēt latviešu tautas gara mantas un nodot tās nākamajām paaudzēm.

Atpakaļ