Atašienes TN senioru dāmu deju kopa “Pīlādzītis”

Vadītāja Aija Riekstiņa (tel. 29446258)

Mēģinājumi notiek otrdienās no 13.00 līdz 15.00

 

Atpakaļ