Ābeļu TN bērnu un jauniešu dramatiskais pulciņš “Sprīdītis”

BJDP "Sprīdītis" savu darbību uzsāka 25. septembrī 2020.gadā.

Galvenais mērķis: attīstīt bērnos teātra spējas, radošumu.

Vadītāja: Jana Lukjanova (28891057)

Pašlaik BJDP "Sprīdītis" darbojas 15 bērni vecumā no 6 līdz 14 gadiem, kuri čakli piedalās mēģinājumos, vienmēr piedāvā savas idejas un palīdz tās realizēt. Bērni paši izdomāja māmiņdienai veltītu koncerta repertuāru.

Pulciņā mēs iestudējām lugas, spēlējam dažādas spēles, dejojam.  Labprāt iepriecinām ar saviem panākumiem teātra mākslā gan pieaugušos, gan bērnudārza audzēkņus.

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst.18.00 Ābeļu tautas namā zālē.

Atpakaļ