Biržu Tautas nama amatierteātris “Birzīte”

Vadītāja Evita Ruža.

Mēģinājumi notiek otrdienās  no plkst. 18.30 līdz 20.30.

Amatierteātris ,,Birzīte ,,dibināts 2014.gadā.

Misija: veidot dzīvi skaistāku, pilnvērtīgāku teātrī iesaistītajiem un izrāžu skatītājiem.

Atpakaļ