Biržu Tautas nama senioru tautisko deju kolektīvs “Neķer kreņķi!”

Vadītāja Kristīne Pazuha

Mēģinājumi  notiek trešdienās no plkst. 19.30 līdz 21.30.

"Neķer kreņķi" pirmssākumi meklējami 2017.gadā.

Misija: Ar mīlestību pret deju un dzīvi!

Atpakaļ