Biržu Tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Kastanis”

Vadītāja Kristīne Pazuha.

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00 un ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00.

  1. ir kolektīva dibināšanas gads .

Misija: sniegt iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas dejā, saturīgi un radoši pavadīt brīvo laiku.

Atpakaļ