Biržu TN bērnu mūsdienu deju grupa ,,Mango,,

Dibināts 2012.gadā.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17.00.

Misija: iespēja rast prieku dejot, radoši izpausties, fiziski  attīstīties.

Vadītāja: Kristīne Pazuha

Atpakaļ