Biržu TN bērnu mūsdienu deju grupa ,,Mango,,

Dibināts 2012.gadā.

Mēģinājumi notiek

-pirmdienās no 16:00-17:00,

-ceturtdienās no 17:00-18:00.

Misija: iespēja rast prieku dejot, radoši izpausties, fiziski  attīstīties.

Vadītāja: Kristīne Pazuha

Atpakaļ