Biržu TN bērnu vokālais ansamblis “Magiko”

Dibināts 2013. gadā. 

Misija: Ar skanīgām dziesmām priecēt skatītājus.

Mēģinājumi notiek: pirmdienās 16.00.

Vadītāja: Santa Kasparsone

Atpakaļ