Biržu TN bērnu vokālais ansamblis “Pērlītes”

Dibināts 2013. gadā.

Misija: attīstīt dziedāšanas un uzstāšanās prasmes. 

Mēģinājumi notiek pirmdienās 16.55.

Vadītāja: Santa Kasparsone. 

Atpakaļ