Biržu TN interešu grupa “Rotaļnieks”

Darbojas no 2008.gada.

Misija: radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, prast sadarboties.

Nodarbības notiek:

  • trešdienās plkst. 17.30
  • piektdienās plkst. 16.00

Vadītāja: Kristīne Pazuha.

Atpakaļ