Biržu TN interešu grupa ,,Rotaļnieks,,

Darbojas no 2008.gada.

Misija: radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, prast sadarboties.

Nodarbība notiek:

-trešdienās no 18:00 līdz 19:00,

-piektdienās no 16:00 līdz 17:00.

Vadītāja: Kristīne Pazuha.

Atpakaļ