Biržu TN sieviešu vokālais ansamblis ,,Melodija,,

Sieviešu vokālais ansamblis dibināts 2014.gadā.

Misija: Caur dziesmu radīt prieku sev un apkārtējiem.

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst.18:30-20:30

Vadītāja: Santa Kasparsone

Atpakaļ