Biržu TN sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”

Sieviešu vokālais ansamblis dibināts 2014.gadā.

Misija: Caur dziesmu radīt prieku sev un apkārtējiem.

Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.18.00.

Vadītāja: Santa Kasparsone

Atpakaļ