Dignājas TN folkloras kopa “Dignōjīši”

Dibināta: 2007.gadā.

Sākumā Folkloras kopā darbojās tikai bērni, vēlāk arī darbībā pievienojās vecāki, vecvecāki.

Misija – turpināt iedzīvināt Dignājas sievu dziedāto Dignājas balsu un Dignājā pierakstīto dziesmu dziedāšanu.

Dignōjīši piedalījušies 5 “Baltica” festivālos Latvijā un vienreiz pārstāvēja Latviju “Baltica” festivālā Lietuvā. Kopa aktīvi piedalās un darbojas dažādos nozīmīgos valsts pasākumos, Nacionālas Bibliotēkas atvēršanas svētkos Rīgā, Zemgales reģiona pārvalžu vadītāju sietā Sēlijā, dažādās dokumentālajās filmās par Sēliju, Sēlijas dziesmu un deju, svētkos “Sēlija rotā” un arī vispārējos Latvijas dziesmu un deju svētkos.

Ar skanīgajām balsīm tā kuplina Jēkabpils novada pašvaldības organizētos svētkus un savā pagastā organizē gadskārtu svētku svinēšanu.

Ir ierakstīts un izdots CD “Pī Daugavas loba dzīve”.

Folkloras vadītāja Aīda Bikauniece, palīdz apgūt dziedāt prasmi un aizrauj ar instrumentu spēli.

Vadītāja Aīda Bikauniece (e-pasts: aida_b@inbox.lv tel. 26189430)

Mēģinājumi notiek piektdienās  plkst.18.00

Atpakaļ