Dignājas pagasta folkloras kopa DIGNŌJĪŠI

Folkloras kopa "Dignōjīši" dibināta 2007.gadā.

Sākumā folkloras kopā darbojās tikai bērni, vēlāk dalībai pievienojās arī viņu vecāki un vecvecāki.

Folkloras kopas vadītāja Aīda Bikauniece palīdz apgūt dziedāt prasmi un aizrauj ar instrumentu spēli.

Misija – turpināt iedzīvināt Dignājas sievu dziedāto Dignājas balsu un Dignājā pierakstīto dziesmu dziedāšanu.

Folkloras kopa "Dignōjīši" piedalījušies piecos “Baltica” festivālos Latvijā un vienreiz pārstāvēja Latviju “Baltica” festivālā Lietuvā. Kopa aktīvi piedalās un darbojas dažādos nozīmīgos valsts pasākumos - Nacionālas Bibliotēkas atvēršanas svētkos Rīgā, Zemgales reģiona pārvalžu vadītāju sietā Sēlijā, dažādu dokumentālo filmu uzņemšanā par Sēliju, Sēlijas dziesmu un deju svētkos “Sēlija rotā”, kā arī Vispārējos Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.

Ar skanīgajām balsīm folkloras kopa allaž kuplina Jēkabpils novada pašvaldības organizētos svētkus, savā pagastā organizē gadskārtu svētku svinēšanas pasākumus.

Ir ierakstīts un izdots CD “Pī Daugavas loba dzīve”.

Vadītāja Aīda Bikauniece

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26189430; e-pasts: aida_b@inbox.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst.19.00 - 21.00 Dignājas skolas telpās.

Atpakaļ