Dignājas TN kapela “Digna”

Dibināta 2018.gadā

Vadītāja Aīda Bikauniece tel. 26189430 e-pasts: aida_b@inbox.lv

Darbojas Dignājas pamatskolas telpās. Kapelā ir 5 dalībnieki. Spēlējam cītaru, akordeonu, bungas, vijoli, mandolīnu.

Kapela ir piedalījusies tautas mūzikas festivālā “Lustes 2019 – Jēkabpilī”, Miķeļdienas tirgū Jēkabpilī, Ielīgošanas pasākumā Neretā un laivu nomas Daugmales rīkotajā ielīgošanas pasākumā, ziedu ballē senioriem.

Kapelas dalībnieki labprāt spēlē senos valšus un ziņģes, tā liekot kavēties atmiņās gados vecākiem ļaudīm un ziņģēt jaunajiem.

Mēģinājumi notiek sestdienās 15:00 Dignājas pamatskolas telpās.

Atpakaļ