Dunavas TN Līnijdeju grupa “Maybe”

Mērķis- dejot, gūt gandarījumu un caur deju atpūsties.

Kolektīva darbība uzsākta 2016.gada decembrī.

Sākumā bija tikai dažas dalībnieces, bet vēlāk skaits pieauga līdz 16 dalībniecēm. Šobrīd aktīvi darbojas 8 dalībnieces.

Pirmais pasākums kur kolektīvs uzstājās bija Dunavā “Sievietes, sievietes”. Pamazām sākām braukt dejot arī citur – Sece, Rožupe, Viļāni, Dviete, Mētriena, Rubeņi, Birži un citur. Braucam visur , kur aicina.

2017. gadā pirmo reizi bijām Ziemeļblāzmas Kultūras pilī “Zaļais salidojums”.

2018.gada janvārī pirmās sacensības Rīgā Ziemeļblāzmas kultūras pilī.

2018. gada Februārī piedalījāmies XIII Baltic Country and Western Dance Championship sacensībās.

2018. gada Novembrī IX Latvijas Līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionāts – ieguvām 5.vietu (Social team All Ages)Ziemeļblāzmas kultūras pilī.

2019. gada novembrī X Latvijas Līnijdeju un Kantrī vesterna deju čempionātā Rīgā – Ziemeļblāzmas k/p iegūta 1 vieta. (Social line Team all ages)

2022. gada 12. jūnijā Rojā piedalījāmies 10 Latvijas līnijdejotāju Olimpiādē “Rīgas kauss 2022 – Rojā” Iegūta 8.vieta. (Cauntry classic team senior grupā)

2022. gada augustā tika organizēts pirmais Līnijdeju sadancis Dunavā.

Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00

Vadītāja : Līga Navicka

Atpakaļ