Dunavas TN senioru dāmu deju kolektīvs “Cielavas”

Vadītāja Anita Ozoliņa.

Senioru dāmu deju kolektīvs “Cielavas” savu darbību sāka 2011.gada. 

Deju kolektīva misija ir veicināt senioru iesaistīšanos pagasta un visas Latvijas kultūras dzīvē. Rast iespēju radoši un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, celt senioru vecuma cilvēku pašapziņu, gūt  fizisku aktivitāti un emocionālu baudījumu. 

 Kolektīvs, apguvis Eiropas deju repertuāru un pašmāju horeogrāfu dejas, arī vadītājas iestudētās dejas. Kolektīva pastāvēšanas laikā sievas iemācījušās dejot vairākus desmitus ritmisku un lēnāku deju. 

Kolektīvs aktīvi piedalās un iesaistās visos pagasta pasākumos un koncertē pa visu Latviju. Kolektīvam iedibināta tradīcija reizes gadā organizēt sadancošanas pasākumu jūlijā,  “Lai sirdī būtu prieks” aicinot ciemos sadraudzības kolektīvus..  Visbiežāk "Cielavas" koncertē pie draugu kolektīviem Dvietes pagasta “Saulespuķes”, Bebrenes pagasta “”Rudzupuķes”, Salas novada, Sēlpils pagasta “Omes un kungi”,  Jēkabpils pilsētas “Daugavietes”, Jēkabpils novada, Ābeļu pagasta “Ābelietes”, Rubeņu pagasta “Draiskās peonijas”  un citur. 

 Kolektīva sastāvs gadu gaitā ir mainījies, bet pamatā ir 8 dejotājas. 

Nodarbības notiek ceturtdienās plkst.  13.00 (mēģinājuma diena un laiks var tikt mainīts. Papildus mēģinājumi notiek pirms koncertiem).

 

Atpakaļ