Elkšņu Tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Tik un Tā”

Jauktā vokāla ansambļa mērķis ir muzicēšanas tradīciju saglabāšana un tālāk attīstība. Pozitīva brīvā laika pavadīšanas iespēja ar kopīgu mērķi iesaistīties pagasta  kultūras dzīvē ,attīstot un iepazīstot pašiem sevi. Iepriecināt  klausītājus Elkšņu pagastā, Jēkabpils novadā un ārpus novada robežām.

Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst.18:00 līdz 21:00

Vadītāja: Daira Linarte.

Atpakaļ