Gārsenes sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”

Vadītāja Madara Ozoliņa.

Gārsenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas” darbojās jau vairāk kā 15 gadus. Ilggadēja ansambļa vadītāja: Marija Miglāne. Kopš 2016. gada ansambli vada Madara Ozoliņa.  

Kolektīvā dzied 6 dalībnieces bez muzikālās izglītības. 

Ansamblis piedalās Aknīstes novada svētkos, Gārsenes un Asares pagasta pasākumos, Jāņu/Līgo svētkos, 18.novembra pasākumos, Ziemassvētku koncertos u.c. 

Kolektīvs katru gadu veiksmīgi piedalās LNKC un LVAA rīkotajās vokālo ansambļu skatēs. 

Vadītāja veiksmīgi izvēlas repertuāru katrai dalībnieces balsij, lai kopumā ansamblis skanētu lieliski. Tās ir sirdij tuvas dziesmas un tautas dziesmas par mīlestību, laimi un dabas skaistumu. Repertuārā ir iekļautas R. Paula, I. Kalniņa, Z. Liepiņa, G. Rača u.c. komponistu dziesmas. Dzīvesprieks, mīlestība un dziesma vieno ansambli skaistiem un jauniem koncertiem. 

Raksturojot ansambļa „Gārsas” dalībnieces –  viņas ir enerģijas pārpilnas, ar labu humora izjūtu un māku priecāties.  

Dziedāšana – sirdslieta, dzīvesveids…

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Atpakaļ