Jauktais koris “VIESĪTE”

Vadītāji: Liene Grīnhofa, Reinis Grīnhofs

Kontakti: 29265669; reinisgrinhofs@inbox.lv; lienegrinhofa@inbox.lv

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 18:00 līdz 21:00

Viesītes jauktais koris dibināts 1985.gada rudenī. Kora sastāvu veido 36 dalībnieki. Kolektīva mērķis ir veicināt kora kustību un kultūras attīstību laukos, apgūt un attīstīt kopīgu muzicēšanas un kora dziedāšanas prasmes. Laikam ejot, mainās diriģentu un dziedātāju paaudze, un kopš 2004. gada kora vadību ir pārņēmuši Liene un Reinis Grīnhofi. Paralēli obligātajam repertuāramtiek apgūtas un sagatavotas dažādas koncertprogrammas - sākot ar klasisiko tautas dziesmu apdari un beidzot ar cittautu dziesmu iestudējumiem. Lai arī esam dažādi, mūs vieno mīlestība pret mūziku un dziesmu, vienmēr esam atvērti jauniem muzikālo krāsu un nianšu meklējumiem, radošām idejām un eksperimentiem. Lai acis mirdz, lai skan dziesma! Lai tās spēks mūs vieno!

Atpakaļ