Rubenes TN jauktais vokālais ansamblis “Ā’re”

Jauktais vokālais ansamblis „Āre” izveidots 1998. gadā. Ilgajos darbības gados apgūts daudzveidīgs repertuārs, galvenokārt latviešu komponistu oriģināldziesmas. Kolektīvs kuplina gan Rubenes pagasta, gan novada kultūras pasākumus, ir viesojies arī kaimiņu novados. Ansamblī apvienojušies dažādu paaudžu un profesiju cilvēki, kam svarīga radoša pašizpausme un saturīga brīvā laika pavadīšana.

Mēģinājumi notiek sestdienās no plkst.18.00 līdz 20.00 Slates sabiedriskajā centrā.

Vadītāja: Sandra Radiņa.

Atpakaļ