Atašienes jauniešu deju kolektīvs “Zvirbuļi”

Kolektīvu vada Madara Paegle.

Mēģinājumi notiek piektdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 22.00.

Atašienē deju kolektīvi bijuši visos laikos, bet savu nosaukumu "Zvirbuļi" iemantojuši 2001. gadā, pateicoties Jāņa Purviņa dejai "Zvirbulis", kas reiz dejota Dziesmu svētkos. Deju kolektīva jaunieši katru nedēļas nogali pulcējas Atašienes Tautas namā "Annas sāta", lai strādātu, svinētu svētkus, satiktos, būtu kopā un apjaustu, ka kopā būšana dejā ir varens spēks.

“Sper pērkons, es sēžu starp zvirbuļiem uz vadiem.
Un tanī ir tāds varens skaistums būt starp tiem. 
Nebūt ērglim, bet vienam no Zvirbuļiem.”
(M.Kalniņa)

Atpakaļ