Jēkabpils Tautas nama Eiropas deju kolektīvs “Daugavietes”

Dibināšanas gads 2007

Vadītāja Vika Vanaga (29523347)

Apraksts

Kolektīvs dibināts 2007. gada oktobrī un to vadīt aicināta ilggadējā tautas deju kolektīvu vadītāja Gaida Venta. Ar 2011. gada amatiermākslas kolektīvu darbības sezonas sākumu vadītājas lomu pārņem Maija Vilka. 2015. gadā par vadītāju kļūst Vika Vanaga.

Katrs kolektīva darbības gads tiek aizvadīts ļoti piepildīts un interesants. Kolektīva uzstāšanās priecē skatītājus Tautas nama rīkotajos koncertos, Ziemassvētku, Lieldienu pasākumos, arī Pilsētas svētkos. Kolektīvs piedalās daudzos Latvijas Senioru deju kopu festivālos un svētkos. Kolektīvs dodas sadancot uz daudzām Latvijas vietām: Preiļiem, Bausku, Ludzu, Ogri, Balviem, Ventspili, Salas novada Sēlpils pagastu, Lielvārdi, Jaunjelgavu, Aknīstes novada Gārsenes pagastu, Ilūkstes novada Bebrenes pagastu, Jēkabpils novada Dunavas pagastu. Viesojas arī pie kaimiņiem Lietuvā - Rokišķos.

2010. gada augustā pēc kolektīva ierosinājuma tiek rīkots senioru deju kopu festivāls arī Jēkabpilī, kurā aicināti piedalīties dejotāji no kaimiņu novadiem, ar kuriem gadu garumā izveidojusies cieša sadarbība.

Kolektīvs ir bijis arī Latvijas senioru deju apvienības sastāvā. Katrs gads ir pasākumiem un notikumiem bagāts.

Aktivitātes 2018. gada otrajā pusē:

16. jūnijā piedalījās Jēkabpils pilsētas svētkos “RADI Jēkabpilī”;

14. jūlijā piedalījās 2. Sēlijas senioru radošajā dienā Zvejnieklīcī, Sēlpilī;

11. septembrī piedalījās Latgales novada Eiropas deju kolektīvu festivālā “Lobs ar lobu sasatyka” Riebiņu pagastā;

20. septembrī piedalījās svinīgā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku apbalvošanā Jēkabpils Tautas namā.

Misija -

Nejusties vientuļiem – tā ir satikšanās!

Jautri pavadīt laiku – tas ir dejotprieks!

Sevi parādīt tik skaistā veidā – tie ir krāšņie tērpi un smaidi!

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00

 

Atpakaļ