Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris “Unda”

 

Dibināšanas gads 2007

Vadītāja Sandra Bondare (e-pasts: rihasan@inbox.lv), koncertmeistare Antra Korņejeva

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00

Apraksts

„Undas” kolektīvs allaž piedalās Pilsētas svētkos, Valsts un latviešu tautas tradīciju svētkos, piemiņas pasākumos, Ziemassvētku un Mātes dienai veltītos koncertos u.c. Mīlestība pret dziesmu un klausītāju atvērtās sirdis. Ko vairāk var vēlēties? Esam atvērtas un draudzīgas, tāpēc vienmēr priecājamies un atsaucamies, ja mūs aicina ciemos.

„Unda” rīko sadraudzības vakarus ar koriem no citām valstīm un pilsētām, jo dziesma kļūst par dziesmu, ja to dzied.

„Undai”, kopā esot arī ikdienā, ir izveidojušās savas mīļās kora tradīcijas.

Kora enerģijas lādiņš ir mūsu diriģente Sandra Bondare. Sandra iemāca dziedāt ne tikai ar muti, bet arī ar acīm. Ar diriģentes cilvēcību, spēku, gribu un koristu dzīves gudrību izdodas lieliski tikt galā ar sev svarīgāko – ģimeni un mēģinājumiem, ar bērniem un koncertiem, ar Dziesmu svētkiem un mājas rūpēm, jo: mīlot dziesmu, mēs izdziedam dzīvi, mīlot dzīvi, mēs mīlam dziesmu. Jo dzīve jau ir kā dziesma – ar sākumu, ritmu, daudzbalsību un dažādo melodiju. Tad, kad dziesmu dzied kopā, sajūta ir īpaša, un dvēsele uzzied katru reizi savādāk.

Jēkabpils apriņķa koru skatē 14.04.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta I pakāpe (42,44 punkti).

Aktivitātes 2019. gadā:
• 23.martā dalība Talsu novada 9. sieviešu koru saietā “Ar putniem Sabilē”;
• 13.aprīlī piedalījās Jēkabpils apriņķa koru skatē  Kalna pagasta kultūras namā;
• 13.maijā dalība koru kopmēģinājumā Jēkabpils Tautas namā; 
• 17.maijā dalība A. Korņejevas jubilejas koncertā “Skaņām piepildīts laiks” Krustpils kultūras namā;
• 25.maijā piedalījās dižkoncertā "Sanākam, sadziedam, sasadancojam!" Krustpils brīvdabas estrādē;
• 17. jūnijā koru kopmēģinājums Sēlpils kultūras namā;
• 21.jūnijā dalība ielīgošanas pasākumā  Jēkabpils pilsētā;
• 29.jūnijā dalība 7. Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” Ābeļos;
• 6.jūlijā dalība koncertā Vecpilsētas laukumā Jēkabpils pilsētas svētkos;
• 23.oktobrī dalība meistarklasē ar vokālo pedagoģi Lauru Purenu;
• 11.novembrī  koncerts pie pieminekļa ”Kritušiem par Tēviju";
• 18.novembrī svētku koncerts Krustpils Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā;
• 18.novembrī sadziedāšanās ar N. Rutuli koncertā “Man nav žēl” Kena parkā;
• 14.decembrī Lūcijas dienai veltīts koncerts “Vēstule Tev” Krustpils Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.

Misija - Mūzika nojauc robežas un uzceļ sapratnes tiltu.

Atpakaļ