Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris “Unda”

 

Dibināšanas gads 2007

Vadītāja Sandra Bondare (e-pasts: rihasan@inbox.lv), koncertmeistare Antra Korņejeva

Apraksts

„Undas” kolektīvs allaž piedalās Pilsētas svētkos, Valsts un latviešu tautas tradīciju svētkos, piemiņas pasākumos, Ziemassvētku un Mātes dienai veltītos koncertos u.c. Mīlestība pret dziesmu un klausītāju atvērtās sirdis. Ko vairāk var vēlēties? Esam atvērtas un draudzīgas, tāpēc vienmēr priecājamies un atsaucamies, ja mūs aicina ciemos.

„Unda” rīko sadraudzības vakarus ar koriem no citām valstīm un pilsētām, jo dziesma kļūst par dziesmu, ja to dzied.

„Undai”, kopā esot arī ikdienā, ir izveidojušās savas mīļās kora tradīcijas.

Kora enerģijas lādiņš ir mūsu diriģente Sandra Bondare. Sandra iemāca dziedāt ne tikai ar muti, bet arī ar acīm. Ar diriģentes cilvēcību, spēku, gribu un koristu dzīves gudrību izdodas lieliski tikt galā ar sev svarīgāko – ģimeni un mēģinājumiem, ar bērniem un koncertiem, ar Dziesmu svētkiem un mājas rūpēm, jo: mīlot dziesmu, mēs izdziedam dzīvi, mīlot dzīvi, mēs mīlam dziesmu. Jo dzīve jau ir kā dziesma – ar sākumu, ritmu, daudzbalsību un dažādo melodiju. Tad, kad dziesmu dzied kopā, sajūta ir īpaša, un dvēsele uzzied katru reizi savādāk.

Jēkabpils apriņķa koru skatē 14.04.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta I pakāpe (42,44 punkti).

Aktivitātes 2018. gadā:
26. maijā piedalījās Dižkoncertā Jēkabpilī, Krustpils saliņā;

14. jūnijā piedalījās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā atceres pasākums Jēkabpilī, 14. jūnija parkā;

16. jūnijā piedalījās Jēkabpils pilsētas svētkos “RADI Jēkabpilī”;

no 30. jūnija līdz 8. jūlijam piedalījās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā.

Misija - Mūzika nojauc robežas un uzceļ sapratnes tiltu.

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

Atpakaļ