Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Delve”

Vadītāja Ingrīda Feldmane 

Repetitore Guna Sola
Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Atpakaļ