Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”

Dibināšanas gads 1994

Vadītāja Ingrīda Feldmane 

Repetitore Guna Sola

Apraksts

Pirmsākumā kolektīvu vada Una Stakle. Kopš 1999. gada kolektīva vadītāja ir Inese Lazdāne, koncertmeistre Ilze Korsaka, kopš 2013. gada koncertmeistare Ija Grudule.

Ar ļoti labiem rezultātiem dejotāji startē ikgadējās deju skatēs. Kolektīvs savas pastāvēšanas laikā ir piedalījies visos Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Kā būtisku notikumu var pieminēt uzstāšanos Brīvdabas muzeja Kurzemes sētā, kur tika ieskandināts tautas dziesmu krājums – Vairas Vīķes–Freibergas mūzikas disks „Vairas dziesmas” (2008). Ar savu koncertprogrammu kolektīvs viesojies arī ārpus Latvijas robežām – Dānijā, Anglijā un piedalījies Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, Hamiltonā.
Kolektīvs ir piedalījies Latgales apriņķa deju svētkos Krāslavā, Zemgales deju svētkos Dobelē, Starptautiskajā tautu mākslas festivālā "Tautu vārti vaļā vērti" - Jēkabpilī.
Dejotājiem izveidojusies sadraudzība ar vairākiem Latvijas kolektīviem. "Sadancis" dejo gan Vislatvijas "Sadanču sadancī", Vislatvijas VPDK konkursā „Salaspils kauss”, gan Starptautiskajā VPDK festivālā "Muļķe sirds", gan Stopiņu novada deju festivālā, arī Aizkrauklē, Viesītē u.c.

Ar savu dalību kolektīvs ir kuplinājis ne tikai Jēkabpils pilsētas, bet arī Rubenes un Līvānu novada svētkus. 

Kolektīvs priecājas par katru jaunu dejot gribētāju un aizvien aicina savā pulkā jaunus dalībniekus.

Aktivitātes 2019. gadā:

• 6.aprīlī  deju skatē Viesītes kultūras pilī iegūta  I pakāpe;
• 7.novembrī  "Danču vakars" Jēkabpils Tautas namā;
• 7.decembrī dalība 9. VPDK „Stopiņš” draugu sadancī „Pēc trešā...” Ulbrokas Kultūras namā;
• 14.decembrī dalība tautas deju kolektīvu sadancī „Deju raksti Ziemassvētkiem” Līvānu kultūras centrā. 

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 23.00

Atpakaļ