Krustpils kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa KRĀCE

Krustpils Kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce”  darbojas kopš 2022. gada. Grupas repertuārā ir gan jaunākā, gan senākā slāņa tradicionālā mūzika. Tematiski to veido pārsvarā gadskārtu, darba, kāzu un sadzīves ieražu dziesmas, kā arī instrumentālās melodijas.

Lai arī “Krāces” galvenais darbības lauks ir sadarbībā ar Jēkabpils novada lokālajām kopienām rīkotie tradicionālās kultūras pasākumi, grupa ir paguvusi piedalīties arī vairākos Latvijas mēroga un starptautiskos projektos, piemēram, “Starptautiskajā āra dziedāšanas festivālā” (Ļaudona, Latvija, 2022) un starptautiskajā folkloras festivālā "Atataria Lamzdžai - 2023" (Kauņa, Lietuva, 2023).

Vadītāja Iveta Tāle

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 28619636, e-pasta adrese: iveta.tale@gmail.com

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 17.00 - 19.00 un sestdienās no plkst. 10.00 - 13.00 Krustpils kultūras centrā, bet mēdz notikt arī Zasas amatniecības centrā "Rūme"

Atpakaļ