Krustpils kultūras centra folkloras kopa “Rati”

Dibināšanas gads 2010

Vadītāja Aīda Bikauniece (e-pasts: aida_b@inbox.lv)

Apraksts

„Kur es agrāk gāju pati, tagad mani aizved „Rati”...”

...Ar šiem vārdiem Krustpils kultūras nama folkloras kopa „Rati” ikreiz piesaka sevi, un ar tiem tā uzsāka arī savu pirts programmu, starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015’” laikā atklājot tematisko pirtnieku dienu Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, kā arī uzstājoties uz festivāla skatuves Vērmanes dārzā un dodot sava reģiona pienesumu Baltica 2015, kura atslēgas vārds, jeb tēma bija MANTOJUMS. Kopas „Rati” grožus kopš dibināšanas tur vadītāja Aīda Bikauniece. Kopas sastāvs ir nedaudz mainīgs, taču repertuārs kopj, popularizē un iedzīvina Krustpils, Jēkabpils un Sēlijas tradicionālo muzikālo mantojumu, dančus un citas folkloras vērtības, uztur dzīvas gadskārtu tradīcijas.

Folkloras kopa „Rati” savu darbību tā sākusi 2010. gada oktobrī, savā pirmajā uznācienā Mārtiņdienā ar dziesmām un dančiem ielīksmojot Jēkabpils pensionārus. Folkloras kopa kuplinājusi dažādus gadskārtu svētkus Jēkabpilī, kas tradicionāli notiek Krustpils saliņā, Kena parkā, Vecpilsētas laukumā un citviet. „Rati” pieskandējuši kā Ziemassvētku, tā Lieldienu un Vasaras saulgriežu norises, piedalījušies tirdzniecības centra „Sala” atklāšanā 2011. gada vasarā, apdziedājuši Latgales novadu pašvaldību vadītājus, ielīgojuši Saukas puses „Bincānos” un kopā ar folkloras kopu „Rati” piedalījušies dokumentālās reklāmfilmas par Jēkabpili „Lūsis 2011’”uzņemšanā. Ik gadu „Rati” ved Ziemassvētku dāvanu  - koncertu – uz Jēkabpils pansionātu. Kopa devusies uz ārzemēm koncertēt jau vairākkārt. Tā 2013. gadā tā piedalījusies Rokišķu kultūras centra organizētajos 14. folkloras svētkos AUŠTA AUŠRELA, kurp aicināja lietuviešu folkloras kopa Saulala. Bet 2014. gadā piedalījusies starptautiskajā folkloras festivālā Sokolov Podlaski Polijā. Tāpat „Rati” savas puses folkloru skandējuši uz starptautiskā tūrisma gadatirgus Balttour 2014’ skatuves. Tostarp 2015. gada folkloras norišu virsotne bija starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” ar koncertiem Rīgā, Siguldā un Rēzeknē.

 „Rati” ar grožu turētāju, kopas vadītāju Aīda Bikaunieci pulcē 10 pārsvarā vidējās paaudzes folkloras cienītājus, kuri gan spēlē tradicionālos mūzikas instrumentus, gan labprāt piedalās dančos, bet jo īpaši sparīgi dzied. Bez tam atsaucīgs un pretimnākošs ir Krustpils kultūras nams, kopas dalībniekiem palīdzot iegādāties instrumentus un uzsākot sarūpēt Krustpils novada tautastērpus.

Folkloras kopa „Rati” par savu galveno mērķi izvirza Krustpils novada tradicionālās kultūras mantojuma kopšanu un popularizēšanu, kā arī Krustpils tautastērpa popularizēšanu.

Aktivitātes 2019.gadā:

• 21.aprīlī piedalījās koncertā Dvietē, Vīnogu salā;
• 11.maijā  piedalījās pasākumā “Sasaukšanās ar lakstīgalām” Sēlpils “Boļānos”;
• 1. jūnijā dalība pasākumā “Sēlpils – zirgu sala” Boļānu saliņā;
• 21.jūnijā Līgo svētku ieskaņu koncerts Jēkabpilī;
• 27.jūnijā vieskoncerts Dignājā kopā ar folkloras kopu “Dignojīši” ;
• 29.jūnijā dalība sēļu svētkos “Sēlija rotā” Ābeļu estrādē;
• 10.jūlijā vieskoncerts Dignājā kopā ar  folkloras kopām “Dignojīši” un “Garataka”;
• 27.jūlijā vieskoncerts Sēlpils Daborkalnā kopā ar nūjotāju biedrību “Holista”;
• 28.septembrī dalība Sēlijas novada  dienā "Sēlijai būt"   Latvijas Nacionālajā bibliotēka;
• 27.decembrī koncerts Krustpils kultūras namā. 

Misija - Krustpils novada tradicionālās kultūras mantojuma kopšana un popularizēšana, kā arī Krustpils tautastērpa popularizēšana

Nodarbības notiek pirmdienās, trešdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00

Atpakaļ