Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa”

Dibināšanas gads 1995

Vadītāja Ilze Bērziņa (e-pasts: ilzuxb@gmail.com ), kormeistare Iveta Bērziņa

Apraksts

Koris „Noskaņa” izveidojās 1994./1995. gada pašdarbības sezonas sākumā uz Jēkabpils rajona Skolotāju kora bāzes diriģenta Jāņa Grigaļa vadībā, kurš joprojām ir kora patrons. No 1999. gada kora diriģente bija Ligindra Veide, bet no 2006. gada ir Ilze Bērziņa.

Jauktais koris „Noskaņa” - tie ir pāri par pieciem desmitiem dziesmas savaldzināto, tas ir kolektīvs, kam jau 15 gadu garumā kordziedāšana devusi otru elpu, iespēju lieliski pavadīt laiku un gūt iespaidus, kas gūstami vienīgi esot tūkstošbalsīga kora vidū - tur, kur dzimst LIELĀ DZIESMA.

Dziedāšana korī sniedz ne tikai prieku un garīgo baudījumu, bet stiprina arī sirdsdarbību, gribasspēku, imunitāti un humora izjūtu.  Kad cilvēki dzied korī, viņi sinhronizējas ar citiem un harmoniski kļūst arī viņu sirds puksti. Tas savukārt ļaudis padara atvērtākus un laimīgākus. Aizrautīgi, dedzīgi, darbīgi un emocionāli! Lai Jums vienmēr laba noskaņa!

Jēkabpils apriņķa koru skatē 14.04.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta I pakāpe (44,11 punkti).

Aktivitātes 2018. gada otrajā pusē:
No 5. līdz 8. jūlijam piedalījās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā.

Misija - Koru kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība.

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz 22.00

Atpakaļ