Krustpils kultūras centra jauktais vokālais ansamblis “Vakarvējš”

Dibināšanas gads 1995

Vadītāja Ilze Samule (e-pasts: ilze.samule@gmail.com)

Apraksts

„Vakara” - tāpēc, ka tas ir mūsu laiks – gan mēģinājumiem, gan tiem brīžiem, kad kopā dziedāšana kļūst par ko vairāk nekā vienkārši „ansamblis”. Esam par dzīvi vējā, jo bezvējš apstādina. Jau 20 gadu garumā mums ir savi smiekli līdz asarām un amizantums, nopietnība un sapratne, dziesmas, kas patīk pašiem un aizkustina klausītājus. Sezonu aiz sezonas, gandrīz vienā elpas vilcienā - līdz 15 gadu jubilejai aizdziedājām kopā ar vadītāju Sandru Kaņepu un koncertmeistari Ditu Ārguli. Šobrīd „režisore” gan mūsu iknedēļas mēģinājumiem, gan reizēm, kad kāpjam uz skatuves uzstāšanās satraukuma un prieka pilni, ir Ilze Samule.

Mēs joprojām esam vējā un gatavi dziedāt tā, lai klausoties, vistumšākais vakars pārtaptu gaismas brīdī.

Aktivitātes 2019. gadā:

• 30. janvārī piedalījās koncertā pansionātā “Jaunā muiža”;
• 23. februārī vokālo ansambļu skatē Zasas kultūras namā iegūta II pakāpe;
• 13. maijā dalība Krustpils kultūras nama  jubilejas koncertā  “60 gadi kā bišu stropā”;
• 6. jūlijā piedalījās koncertā Jēkabpils pilsētas svētkos;
• 29. septembrī piedalījās koncertā Miķeļdienas gadatirgū;
• 18. novembrī koncerts pie pieminekļa “Kritušiem par tēviju”;
• 13. decembrī koncerts Krustpils kultūras namā  zelta un dimanta kāzu pāru godināšanas pasākumā. 

 

Misija - Kopt Krustpils novada vokālo ansambļu dziedāšanas tradīcijas sev un ļautiņiem par prieku!

Mēģinājumi notiek trešdienās un piektdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Atpakaļ