Krustpils kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Vakarvējš”

Dibināšanas gads 1995

Vadītāja Ilze Samule (e-pasts: ilze.samule@gmail.com)

Apraksts

„Vakara” - tāpēc, ka tas ir mūsu laiks – gan mēģinājumiem, gan tiem brīžiem, kad kopā dziedāšana kļūst par ko vairāk nekā vienkārši „ansamblis”. Esam par dzīvi vējā, jo bezvējš apstādina. Jau 20 gadu garumā mums ir savi smiekli līdz asarām un amizantums, nopietnība un sapratne, dziesmas, kas patīk pašiem un aizkustina klausītājus. Sezonu aiz sezonas, gandrīz vienā elpas vilcienā - līdz 15 gadu jubilejai aizdziedājām kopā ar vadītāju Sandru Kaņepu un koncertmeistari Ditu Ārguli. Šobrīd „režisore” gan mūsu iknedēļas mēģinājumiem, gan reizēm, kad kāpjam uz skatuves uzstāšanās satraukuma un prieka pilni, ir Ilze Samule.

Mēs joprojām esam vējā un gatavi dziedāt tā, lai klausoties, vistumšākais vakars pārtaptu gaismas brīdī.

Aktivitātes 2018. / 2019. gada sezonā:

Oktobra sestdienā, kad rudens koši apgleznojis kokus ar zeltainām lapām un saulīte centās izspraukties caur rudens mākoņiem, Krustpils kultūras nama jauktais ansamblis “Vakarvējš” devās ciemos uz Valkas novada Vijciemu, lai kopā ar pagasta amatieru kolektīviem sveiktu novada iedzīvotājus Latvijas 100 dzimšanas dienā. Pasākumā “10 Vijciema stāsti Latvijas simtgadei”, klausījāmies stāstus par Vijciema dižkokiem, pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī par cilvēkiem, ar kuriem vijciemieši lepojas. Stāsti mijās ar vietējo amatierkolektīvu un Valkas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem un visos šajos kolektīvos piedalījās kāds bijušais vai esošas pagasta iedzīvotājs. Arī “Vakarvējā” dzied kāds bijušais vijciemietis, tāpēc mēs Vijciemam stāstījām savu stāstu par Sēlijas vēsturiskā novada skaistākajām vietām un izcilajiem cilvēkiem. Kopā ar skaistajiem rudens ziediem, kurus kopuši mūsu puses uzņēmēji, dāvinājām vidzemniekiem novadnieka Vitauta Nenišķa dziesmu “Trīs zvaigznes”. Lielajā svētku ballē “Vakarvējš” priecēja klātesošos ar deju mūziku, tādā statusā uzstājāmies pirmoreiz, bet darījām to no sirds, saņemot daudz aplausu un pateicības vārdu.

Vokālo ansambļu konkursā 23.02.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta II pakāpe (38 punkti).

Misija - Kopt Krustpils novada vokālo ansambļu dziedāšanas tradīcijas sev un ļautiņiem par prieku!

Mēģinājumi notiek trešdienās un piektdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Atpakaļ