Krustpils kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Delveri”

Dibināšanas gads 2000

Vadītāja Ingrīda Feldmane (26792220, e-pasts: ingrida1965@inbox.lv), repetitore Ilze Korsaka

Apraksts

Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīva Delveri” mācās, strādā, kaļ plānus un tos realizē visdažādākajās dzīves jomās, bet viņus visus vieno deja un ar to viņi tiekas katru sestdienas vakaru tepat Jēkabpilī!

20 gadu laikā, dejotāji pierādījuši savu uzticību un lielo mīlestību pret deju. Lai arī kolektīvs lēnām nomainījis un papildinājis savas dejotāju rindas ar jauniem dejotājiem, joprojām dejas ritmā lec arī ar pieredzi bagātie delverpuiši un delvermeitas, kas savu dejošanu šajā kolektīvā uzsākuši jau krietnu laiku atpakaļ. Viņi joprojām turpina ar deju vīrusu aplipināt arvien jaunus dejotājus. Par to pateicamies arī enerģiskajai kolektīva vadītājai Ingrīdai Feldmanei un koncertmeistarei Ilzei Korsakai. Tieši viņas katru sestdienu rosina dejotājus atgriezties dzimtajā pilsētā un skaisti pavadīt vakaru, kopā dejojot un pilnveidojoties.

Delverīgums dejotājos iemājojis līdz sirds dziļumiem, tieši tāpēc kolektīvu īpaši raksturo dzīvesprieks, jauneklīgums un tā saucamā dzirkstelīte. Ar to kolektīvs vienmēr spēj patiesi saviļņot un atdzīvināt jebkuru skatītāju, lai arī tam rastos vēlēšanās lēkt vienā ritmā ar pašiem dejotājiem.

“Delveri” ir draudzīgi un nelaiž garām iespēju doties kopīgos braucienos pie citiem kolektīviem, lai parādītu savas jaunapgūtās dejas, kā arī smeltos interesantas idejas, gūtu labu pieredzi un jaunus draugus.

“Delveri” vienmēr ir atvērti jauniem dalībniekiem un dejotgribētājiem.

Mēģinājumi notiek sestdienās no plkst. 17.00 līdz 21.00

Aktivitātes 2019. gadā:

• 5.janvārī piedalījās koncertā Jēkabpils pansionātā “Jaunāmuiža”;
• 9.februārī  piedalījās pasākumā “Ai, kaimiņi, nāburdziņi” Madonas kultūras namā;
• 23.februārī dalība koncertā “Izdejosim saules ceļu” Salas kultūras namā;
• 16.martā piedalījās koncertā “Draugu lokā ” Pļaviņu novada kultūras centrā;
• 6.aprīlī deju skatē Viesītes Kultūras pilī iegūta augstākā pakāpe;
• 27.aprīlī koncerts Krustpils kultūras namā “Savu prieku izdejot”;
• 25.maijā piedalījās Dižkoncertā  “Sanākam, sadziedam, sasadancojam” Krustpils brīvdabas estrādē;
•No 30.augusta līdz 1.septembrim piedalījās starptautiskā festivālā “No vikingiem līdz grieķiem” Polockā;
• 29.septembrī piedalījās koncertā Miķeļdienas gadatirgū;
• 26.oktobrī piedalījās deju kolektīvus sadancī “Rudens danči’ Jelgavas kultūras namā;
• 18.novembrī piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā koncertā Krustpils kultūras namā.

Aktivitātes 2020. gadā:

  • 4.01. Koncerts Jēkabpils pansionātā
  • 01.02. Deju mēģinājums ar virsvadītāju (Elita Treilone)

  • 15.02. Deju kolektīvu sadancis „Lai dejā Sirds runā”

  • 29.02. Deju kolektīvu sadancis „Izdejosim Saules ceļu”

  • 07.03. JDK “Dziga” draugu koncerts “Vysapleik tautys brauce…”

  • 27.09.  Miķeļdienas gadatirgus

  • 31.10. Virtuālais sadancošanās koncerts "Rudens danči"

 

Atpakaļ