Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri”

Dibināšanas gads 2000

Vadītāja Ingrīda Feldmane (26792220, e-pasts: ingrida1965@inbox.lv), repetitore Ilze Korsaka

Apraksts

Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīva Delveri” mācās, strādā, kaļ plānus un tos realizē visdažādākajās dzīves jomās, bet viņus visus vieno deja un ar to viņi tiekas katru sestdienas vakaru tepat Jēkabpilī!

18 gadu laikā, dejotāji pierādījuši savu uzticību un lielo mīlestību pret deju. Lai arī kolektīvs lēnām nomainījis un papildinājis savas dejotāju rindas ar jauniem dejotājiem, joprojām dejas ritmā lec arī ar pieredzi bagātie delverpuiši un delvermeitas, kas savu dejošanu šajā kolektīvā uzsākuši jau krietnu laiku atpakaļ. Viņi joprojām turpina ar deju vīrusu aplipināt arvien jaunus dejotājus. Par to pateicamies arī enerģiskajai kolektīva vadītājai Ingrīdai Feldmanei un koncertmeistarei Ilzei Korsakai. Tieši viņas katru sestdienu rosina dejotājus atgriezties dzimtajā pilsētā un skaisti pavadīt vakaru, kopā dejojot un pilnveidojoties.

Delverīgums dejotājos iemājojis līdz sirds dziļumiem, tieši tāpēc kolektīvu īpaši raksturo dzīvesprieks, jauneklīgums un tā saucamā dzirkstelīte. Ar to kolektīvs vienmēr spēj patiesi saviļņot un atdzīvināt jebkuru skatītāju, lai arī tam rastos vēlēšanās lēkt vienā ritmā ar pašiem dejotājiem.

“Delveri” ir draudzīgi un nelaiž garām iespēju doties kopīgos braucienos pie citiem kolektīviem, lai parādītu savas jaunapgūtās dejas, kā arī smeltos interesantas idejas, gūtu labu pieredzi un jaunus draugus.

“Delveri” vienmēr ir atvērti jauniem dalībniekiem un dejotgribētājiem.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra deju skatē 9.03.2018. Viesītes kultūras pilī iegūta Augstākā pakāpe (55,0 punkti).

Aktivitātes 2018. gadā:

6. janvārī piedalījās koncertā Jēkabpils pansionātā “Jaunāmuiža”;

3. februārī piedalījās deju kolektīvu koncertā “Ielūdz RADI” Aizkrauklē;

14. aprīlī piedalījās koncertā “Izdejosim Saules ceļu” Salas kultūras namā, ciemojoties pie VPDK “Letkiss”;

28. aprīlī “Delveru” koncerts “Savu prieku izdejot”;

4. maijā piedalījās koncertā “Saimes galds”, Kūku pagasta brīvdabas estrādē “Mārdadzis”;

26. maijā piedalījās Dižkoncertā Jēkabpilī, Krustpils saliņā;

9. jūnijā piedalījās deju lieluzvedumā “Danču nakts Limbažos”, Lielezera krastā;

16. jūnijā piedalījās Jēkabpils pilsētas svētkos “RADI Jēkabpilī”;

no 30. jūnija līdz 8. jūlijam piedalījās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā;

10. novembrī piedalīsies svētku koncertā Sēlpils kultūras namā;

28. decembrī piedalīsies Jūrmalas kultūras centra jauniešu deju kolektīva “Zālīte” koncertā – sadancī Dubultos.

Nākamais “Delveru” un draugu sadancis “Savu prieku izdejot” norisināsies 2019. gada 27. aprīlī Krustpils kultūras namā.

Mēģinājumi notiek sestdienās no plkst. 17.00 līdz 21.00

Atpakaļ