Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis “Bariņa”

Dibināšanas gads 2000

Vadītāja Olena Agafonova (e-pasts: Tatjana_graholska@inbox.lv)

Apraksts

2000. gadā  savu darbību uzsāka krievu vokālais ansamblis "Bariņa", kuru vada Olena Agafonova. Neskatoties uz to, ka dziedātājas pozicionē sevi kā krievu dziesmu izpildītājas, tiek dziedātas arī latviešu, latgaļu, ukraiņu, baltkrievu un poļu dziesmas, galvenais - lai tās būtu skaistas. 16 gadu garumā ansamblis veiksmīgi piedalījās Dziesmu un deju svētkos, dažādos festivālos, atzinīgi vērtēts konkursos, izveidojis draudzīgus sakarus ar pašdarbības kolektīviem visā republikā. Bijuši arī zaudējumi - vairāku ansambļa dalībnieču balsis nekad vairs neskanēs, bet paliks mūsu atmiņā.

Aktivitātes 2018. / 2019. gada sezonā:

Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansamblim “Bariņa” ir vairāki draugi dažādos Latvijas novados. Piemēram, ilggadēja draudzība izveidojusies ar Aizkraukles vokālā ansambļa “Maļinovij zvon” dziedātājām. Pavisam nesen “Maļinovij zvon” svinēja 15 gadu jubileju un mēs tikām aicinātas piedalīties ar savu priekšnesumu svētku koncertā, kas notika 27. oktobrī Aizkraukles kultūras namā. Jubilārus sveica ciemiņi no Salaspils (ansamblis “Otrada”) un Vangažiem (ansamblis “Russkaja kadrilj”).

Jēkabpili pārstāvēja ansambli “Bariņa” un “Javir”, nepalika malā arī pašmāju kolektīvi – Aizkraukles vokālais ansamblis “Spīdala” un deju kolektīvs “Jautrās vecmāmiņas”. Svētku koncerts ilga trīs stundas un noslēdzās ar visu dalībnieku kopīgi izpildītu dziesmu.

Vokālo ansambļu konkursā 23.02.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta III pakāpe (33 punkti).

Misija - Popularizēt krievu tautasdziesmas, folkloru un tautastērpus.

Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00

Atpakaļ