Krustpils kultūras centra krievu vokālais ansamblis “Bariņa”

Dibināšanas gads 2000

Vadītāja Olena Agafonova (e-pasts: Tatjana_graholska@inbox.lv)

Apraksts

2000. gadā  savu darbību uzsāka krievu vokālais ansamblis "Bariņa", kuru vada Olena Agafonova. Neskatoties uz to, ka dziedātājas pozicionē sevi kā krievu dziesmu izpildītājas, tiek dziedātas arī latviešu, latgaļu, ukraiņu, baltkrievu un poļu dziesmas, galvenais - lai tās būtu skaistas. 16 gadu garumā ansamblis veiksmīgi piedalījās Dziesmu un deju svētkos, dažādos festivālos, atzinīgi vērtēts konkursos, izveidojis draudzīgus sakarus ar pašdarbības kolektīviem visā republikā. Bijuši arī zaudējumi - vairāku ansambļa dalībnieču balsis nekad vairs neskanēs, bet paliks mūsu atmiņā.

Aktivitātes 2019. gada sezonā:

• 13.aprīlī piedalījās pasākumā “Rakstu svētki” Krustpils kultūras namā;
• 11.maijā dalība Krustpils kultūras nama jubilejas koncertā  “60 gadi kā bišu stropā”;
• 24. maijā piedalījās  Daugavpils Krievu kultūras centra 25. gadadienai veltītajā pasākumā;
• 8.jūnijā dalība poļu biedrības “Rodacy” galda dziesmu festivālā;
• 6.jūlijā dalība Jēkabpils pilsētas svētkos;
• 27.jūlijā dalība mazākumtautību kultūras festivālā Viļānos;

• 31.augustā koncerts baltkrievu biedrības “Spotkane” organizētajos kartupeļu svētkos;
• 14.septembrī koncerts ukraiņu biedrības “Javir” 15 gadu jubilejas pasākumā;
• 29.septembrī piedalījās koncertā Miķeļdienas gadatirgū;
• 19.oktobrī dalība koncertā “Draugu tikšanās rudenī” Krustpils kultūras namā;
• 18.novembrī piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā koncertā Krustpils kultūras namā;
• 30.novembrī dalība 8. tautasdziesmu festivālā Līvānos;
• 7.decembrī dalība tautas tērpu festivālā.

Misija - Popularizēt krievu tautasdziesmas, folkloru un tautastērpus.

Nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00

Atpakaļ