Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs “Krustpilietis”

Dibināšanas gads 1987

Vadītājs Ilmārs Dreļs

Apraksts

Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis” savus pastāvēšanas gadus skaita no 1987. gada. „Krustpilietis” - tie ir ļaudis, kas savu ikdienu ir pakārtojuši dejošanai un atraduši tajā dzīves jēgu. Deju kolektīva „Krustpilietis” vadītāja tā pirmsākumos bija Lita Krūmiņa, vēlāk Inese Lazdāne, Agrita Vidže, Gaida Venta. Ilgu laiku kolektīvu vadīja Kārlis Krūmiņš, kam dejotāja stāžs ir jau vairāk kā 45 gadi. Šobrīd kolektīva vadītājs ir horeogrāfs, Deju svētku virsvadītājs Ilmārs Dreļs.

Bez šī amatierkolektīva nav iedomājami ne kultūras nama rīkotie pasākumi, ne Jēkabpils pilsētas svētki, turklāt, tas, koncertējot Krievijā, Vācijā un Norvēģijā, nesis Jēkabpils un Latvijas vārdu pasaulē. Deju kolektīvā „Krustpilietis” dejo 19 cilvēki, kas kolektīvu uzskata par otru ģimeni.

Kopā dejotajos gados iestudētas turpat 80 dejas, kuras izrādītas gan ārzemju braucienos, gan pašmāju lielajos dziesmu un deju svētkos, kur arī gūti draugi no deju kolektīvu vidus.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra deju skatē 9.03.2018. Viesītes kultūras pilī iegūta I pakāpe (44,30 punkti).

Misija - Nest pozitīvas emocijas un dejotprieku ikkatrā koncertā

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00

Atpakaļ