Krustpils kultūras centra senioru deju kolektīvs “Krustpilietis”

Dibināšanas gads 1987

Vadītājs 

Repetitore Ilze Samule

Apraksts

Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis” savus pastāvēšanas gadus skaita no 1987. gada. „Krustpilietis” - tie ir ļaudis, kas savu ikdienu ir pakārtojuši dejošanai un atraduši tajā dzīves jēgu. Deju kolektīva „Krustpilietis” vadītāja tā pirmsākumos bija Lita Krūmiņa, vēlāk Inese Lazdāne, Agrita Vidže, Gaida Venta. Ilgu laiku kolektīvu vadīja Kārlis Krūmiņš, kam dejotāja stāžs ir jau vairāk kā 45 gadi.

Bez šī amatierkolektīva nav iedomājami ne kultūras nama rīkotie pasākumi, ne Jēkabpils pilsētas svētki, turklāt, tas, koncertējot Krievijā, Vācijā un Norvēģijā, nesis Jēkabpils un Latvijas vārdu pasaulē. Deju kolektīvā „Krustpilietis” dejo 19 cilvēki, kas kolektīvu uzskata par otru ģimeni.

Kopā dejotajos gados iestudētas turpat 80 dejas, kuras izrādītas gan ārzemju braucienos, gan pašmāju lielajos dziesmu un deju svētkos, kur arī gūti draugi no deju kolektīvu vidus.

Aktivitātes 2019.gadā:

• 21.janvārī piedalījās deju kolektīvu sadancī „Klaberjakts” Viesītes kultūras pilī;
• 1.martā dalība senioru deju kolektīvu sadancī “Randiņš” Rēzeknē;
• 6.aprīlī deju skatē Viesītē  iegūta  I pakāpe;
• 13.maijā piedalījās Krustpils kultūras nama jubilejas koncertā  “60 gadi kā bišu stropā”;
• 16.jūnijā piedalījās Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālā “Saulei pretī mūžu ejot”;
• 29.septembrī koncerts Miķeļdienas gadatirgū;
• 19.oktobrī piedalījās koncertā “Draugu tikšanās rudenī" Krustpils kultūras namā;
• 30.novembrī dalība Jaunrades deju skate Mālpilī;
• 1.decembrī dalība kora “Atvasara” 25. gadu jubilejas koncertā Krustpils kultūras namā.

Misija - Nest pozitīvas emocijas un dejotprieku ikkatrā koncertā

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00

Atpakaļ