Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris “Atvasara”

Dibināšanas gads  1994

Vadītājs Jānis Zarenieks, koncertmeistare Antra Korņejeva

Apraksts

Ja kādreiz gadās, ka dvēsele pagurst un dienas šķiet pelēkas, tad — dziediet! Šajos mirkļos dvēsele gavilē, acis mirdz, un tu neesi viens.

Krustpils kultūras nama jauktais senioru koris „Atvasara” dibināts 1994. gada 10. novembrī un pulcē 45 dziedātājus. Ilgus gadus kora diriģente bija Skaidrīte Pugača. Šobrīd kolektīva vadītājs ir Jānis Zarenieks. Koncertmeistare Antra Korņejeva.

Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja senioriem. „Atvasara” dod savu artavu pilsētas un novada kultūras dzīvē, sniedzot koncertus visdažādākajos pasākumos. Aktīvā koncertdarbība devusi iespēju sadraudzēties ar dziedošajiem senioriem Lietuvā - Jonavas pensionāru kopu „Bočiai”, un Igaunijā.

 „Atvasara” ir XXIII (2003.g.), XXIV (2008.g.) un XXV (2013.) Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru fināla konkursu laureāti.

Koris piedalījies arī pirmajos Eiropas Dziesmu svētkos - „Mūzikas iedvesmas lauks”, kuros dziedāja dažādu valstu dziesmas oriģinālvalodās.

Augstākais sasniegums – iegūtais Zelta diploms 2014. gada Pasaules koru olimpiādes Atklātajā konkursā. Iekļūšana olimpiādes koru katalogos, devusi jaunas iespējas koncertdarbībai, tiek saņemti uzaicinājumi no dažādām pasaules valstīm dalībai koncertos, festivālos un konkursos.

Korim ir arī skaistas tradīcijas – Sezonas atklāšanas dārza svētki, Mārtiņdiena un reizē kora jubileja ar balli, uz kuru katru gadu tiek aicināti pilsētas seniori. Zvaigznes dienas svētki, Dzimšanas dienu gaviļnieku sumināšana. Kora dalībnieki kopā apmeklē  koncertus, apceļo Latviju. Koris ir uzstājies Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.

Korim ir arī sava himna: „Atvasara” S. Pugačas mūzika, M. Bārbales vārdi.

Jēkabpils apriņķa koru skatē 14.04.2018. Jēkabpils Tautas namā iegūta Augstākā pakāpe (45 punkti).

Misija - Saglabāt Dziesmu svētku tradīciju un nodrošināt senioriem kvalitatīvu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 11.00 līdz 14.00

Atpakaļ