Krustpils kultūras nama tautas lietišķās mākslas studija “Saulgrieži”

Dibināšanas gads 1978

Vadītāja Sandra Jakuboviča (e-pasts: sandra.jakubovica@inbox.lv )

Apraksts

1978. gada decembrī, summējot jēkabpiliešu radošo izaugsmi, augsto meistarību un aktīvo izstāžu darbību, Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs piešķir studijai Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu. Izvēloties vārdu, likumsakarīgi šķiet, ka ir jāmin godam nopelnītā nosaukuma piešķiršanas mēneša - decembra astronomiskās nozīmes saikni ar latviskajās gadskārtu tradīcijās uzsvērto saules gaitas pagriešanos uz diennakts gaišo pusi. Veiksmīgāku nosaukumu nemaz nevar vēlēties, jo ikviens, kas redzējis „Saulgriežu” dalībnieču austos darbus, zinās teikt, ka tajos ieaustas visas debess un zemes, koku, ziedu un smilgu krāsas, kādas vien spējusi izauklēt Sēlijas novada daba. Tautas mākslas studijas „Saulgrieži” panākumi meklējami vēl pagājušajā gadsimtā - 1965. gadā, kad M. Ozolas vadībā izveidojas aušanas pulciņš. Vēlāk tā vadību uzņemas Marta Lapiņa, no 1986. gada jau Tautas mākslas studijas nosaukumu ieguvušo kolektīvu vada Sanda Mālniece, bet no 2001. gada Sandra Jakuboviča.

….. atpakaļ pie saknēm, atpakaļ pie savas būtības. Gulēt linā, ēst no māla traukiem, sēdēt pie ozolkoka galda un ievīstīties vilnas segās. Savas ieceres spēj īstenot uzņēmīgās un radošās “Saulgriežu” sievas.

Izaugusi jauna amatnieku paaudze ar savu dizaina sajūtu, kas prot un cenšas mūsdienīgi ieviest kultūras bagātības un senās amata prasmes. Brīvdabas muzeja ikgadējais Amatnieku tirgus un plašais apmeklējums apstiprina, ka arvien vairāk tuvināmies paši sev - savam mantojumam. Kad “Saulgriežu” sievas čakli auda sev goda brunčus, ikviens varēja pārliecināties, ka latviešiem ir ārkārtīgi laba krāsu izjūta- tā atklājās jebkurā bruncī, un par to var pārliecināties Rakstu svētku izstādēs. Bet priekšā arvien jauni izaicinājumi - kā būtu melns uz melna drellis, vai melns uz pelēka, vai kakao pupiņu tumši brūnais tonis trinīša vijumos? Kā būtu, ja arī Jūs justos etnogrāfijai piederīgi un ļautos radošam nemieram?

Aktivitātes 2018. / 2019. gada sezonā:

Studijas dalībnieces piedalās cimdu adīšanas, dāvināšanas un valkāšanas akcijā "Cimdotā Latvija". 2018. gada novembra svētkos un rudenī cimdi būtu kā simbols un pazīšanas zīme, kas vieno latviešus Latvijā un pasaulē. Tāpat tas būtu kā lielisks papildinājums nupat uztapušajiem dalībnieču tautastērpiem, un vēlētos ņemt dalību novembra svētku gājienos.
Ziemas sezonā ir iecerēta sadarbība ar Gulbenes lietišķas mākslas studijas "Sagša" dalībniecēm, lai vienotos kopējā projektā un izstāžu ciklā. Par pamatu tiks ņemta Jūlija Madernieka krāsu saskaņa un ornamentika viņa darbos. Jūlijs Madernieks - izcils ornamenta un gleznu meistars Latvijā 20. gs. sākumā, viens no latviešu profesionālās lietišķās mākslas pamatlicējiem. Šogad Maderniekam 150 gadu jubileja un tāpēc rokdarbniecēm tiek dota lieliska iespēja veidot savus darbus, iedvesmojoties viņa grafikas un glezniecības darbos. Studijas dalībnieču darbi noslēgumā tiks apkopoti vienotā izstādē. 

2018. g. 10. oktobrī lietišķās mākslas studijas "Saulgrieži" dalībnieces pēc ukraiņu kopienas uzaicinājuma tikās ar Jēkabpils ukraiņu biedrības pārstāvjiem.  Pasākums,  kas bija rīkots par godu Latvijas simtgadei. Katrai tautai ir savas tradīcijas, kas tiek godātas joprojām. Ja ukrainietes lepojas ar saviem izšūtiem dvieļiem, jeb ručņikiem, tad latviešu meitu pūrs nav iedomājams bez krāsainiem cimdu pāriem, tautiskām jostām un citām vajadzīgām lietām. Bet galvenais šajā tautu saietā bija kopīgo rakstu zīmju meklēšana - ugunskrusts, saules zīme, jumis, Laimas zīme -, tas viss ir vienojošais, aizsargājošais un kā svētību to nodeva tālāk no paaudzes paaudzē. Un tas turpinās arī šodien, 21. gadsimtā, kad cenšamies saglabāt savu identitāti, paražas, saknes. Rokdarbnieces apmainījās ar interesantiem faktiem, salīdzināja, pētīja, meklēja un atrada. Viesmīlīgā uzņemšana, sirds siltums un dāsnums staroja no pasākuma dalībniecēm un ukraiņu biedrības pārstāvēm. 

Misija - Saglabāt, kopt un attīstīt Krustpils novada tautas lietišķās mākslas tradīcijas.

Nodarbības notiek pirmdienās, sestdienās no plkst. 16.00 līdz 21.00

Atpakaļ