Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”

Dibināšanas gads 2001

Vadītāja Aija Rūliete (e-pasts: aija.ruliete@inbox.lv)

Apraksts

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga” Krustpils kultūras namā uzsāka darboties 2001. gada pavasarī un pirmā lielā uzstāšanās dejotājiem notika vērienīgajā sarīkojumā “Rīgai – 800”. Sākot no 2003. gada kolektīvs ar augstiem panākumiem ir piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos. 

“Kreicburgas” dejotājiem uzkrāta liela pieredze, piedaloties dažādos starptautiskos konkursos un festivālos. Dejotāju snieguma kvalitāti raksturo piedalīšanās Eiropas Starptautiskajā folkloras festivālā Sokolov-Podļaski pilsētā Polijā 2004. un 2016. gadā, kur konkursā abas reizes tika iegūta GRAND PRIX.  2012. gadā kolektīvs piedalījās vienā no Āzijas lielākajiem konkursiem “26 International Golden Karagoz Folk Dances Competition”  Turcijā, kur guva augstu žūrijas vērtējumu. 2017. gadā piedalījās VII pasaules folkloras čempionātā Bulgārijā, kur iegūts pasaules čempionu tituls, zelta medaļa, laureātu tituls, nominācija GRAND PRIX kategorijā “Deju ansambļi virs 18 gadiem”, kā arī Eiropas folkloras festivāla asociācijas specbalva, pateicība par augstvērtīgu sniegumu un būtisku ieguldījumu pasaules tradicionālās folkloras mākslas saglabāšanā un attīstībā.

Kolektīvs ir piedalījies arī vairākos pilsētas un valsts nozīmes pasākumos: deju lieluzvedumā “Manas ģimenes ceļš” Šlokenbekas muižā, LTV koncertuzvedumā “Līgojam Jēkabpilī”, Ondo.lv izrādē  “Skroderdienas Silmačos” Jēkabpilī, starptautiskajās tūrisma izstādēs “Balttour” Rīgā, deju lielkoncertos “Sanākam, sadziedam, sasadancojam” Jēkabpilī, Latvijas Nacionālā teātra izrādē “Preilenīte” Jēkabpilī un citos savas pilsētas un citu Latvijas pilsētu pasākumos. Tāpat ar savām koncertprogrammām priecēti kaimiņi – Baltkrievijas, vairākkārt arī Lietuvas skatītāji.

“Kreicburga” ir viens no tiem aktīvajiem kolektīviem, kas bieži piedalās jaunrades deju konkursos, kur izdejo savas vadītājas Aijas Rūlietes orģinālhoreogrāfijas. Varam būt lepni, ka starp godalgotajām dejām ir mūsu iemīļotās dejas “Lai rīb zeme dancojot”, “Kur gaismeņa”, “Sudrabota saule lēca”. 

“Ja dejotājs ir iemīlējis deju, tad deja runā savu valodu un vienaldzīgs nevar palikt ne skatītājs, ne dejotājs pats. Un “Kreicburgā”  vienaldzīgo nav! Iznesīgi, cēli, pat godbijīgi – tādi ir “Kreicburgas” puiši un meitas dejā. Viņus vieno dzīvesprieks un dejotprieks,” tā par kolektīvu saka Krustpils kultūras nama vadītāja R. Kalniņa.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra deju skatē 9.03.2018. Viesītes kultūras pilī iegūta I pakāpe (54,2 punkti).

Aktivitātes 2018.gadā:
9. martā dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu atlases skatē Viesītes kultūras pilī;
24. martā Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā tikās “Kreicburga” un dažādu paaudžu deju grupas “Pastalnieki” dejotāji, lai pateiktos Jēkabpils izglītības iestāžu skolotājiem un vadītājiem par ieguldīto darbu paaudžu paaudzēs;
13. maijā dalība TDK “Pastalnieki” 33 gadu jubilejas koncertā “Rotā meitas, rotā puiši” Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā;
19. maijā kopā ar TDK “Pastalnieki”, TDA “Dancis” un VPDK “Dancis” Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā tika izdejots deju lielkoncerts “Stāsti manim, Daugaviņa”;
31. maijā Jēkabpilī uzņēmām ciemiņus – Latvijas Televīzijas raidījumu “4.studija”;
26. maijā dalība Jēkabpils pilētas dižkoncertā “Sanākam,  sadziedam, sasadancojam” Krustpils brīvdabas estrādē;
2. jūnijā dalība VPDK “Saime” 15 gadu jubilejas koncertā Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē;
2. jūlijā kopā ar Latvijas labākajiem deju kolektīviem ieskandinājām XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus deju lielkoncertā “Vēl simts gadu dejai” Arēnā “Rīga”;
No 30. jūnija līdz 8. jūlijam dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, Daugavas stadionā izdejojot deju lielkoncertus “Māras zeme”.

Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00

Atpakaļ