Lones Tautas nama bērnu vokālais ansamblis KAMENĪTE

Lones Tautas nama bērnu vokālajam ansamblim "Kamenīte" ir divas vecuma grupas: 5 - 10 gadu vecuma grupa un 11 - 15 gadu vecuma grupa.

Vadītāja Inga Davidāne

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 29191302, e-pasta adrese - viesite14@inbox.lv

Mēģinājumi mazajai grupai notiek ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un lielajai grupai ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Lones Tautas namā.

 
Atpakaļ