Lones Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Kamenīte”

Vadītāja: Inga Davidāne

Kontakti: 29191302

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 17:00 līdz 18:45

Divas vecuma grupas: 5 - 10 gadi un 11 - 15 gadiem.
Ansamblis darbojas otro sezonu.
Atpakaļ