Mežāres Tautas nama amatierteātris “Efekts”

Vadītāja Aija Rancova.

Mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 19.00.

Mežāres kultūras nama amatierteātris “Efekts” savu darbību uzsācis 2013. gadā. Kolektīva galvenais uzdevums ir uzturēt latviskumu Mežāres pagastā. Repertuārā pārsvarā ir mūsdienu latviešu dramaturgu darbi. Lugas tiek spēlētas latviešu un latgaliešu valodā. “Efekts” ir bijis dalībnieks XIII Latvijas amatierteātru salidojumā- Ventspilī un XIV Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē. Kolektīvs ir piedalījies skeču parādē Lubānā, amatierteātru saietā “Sābri” Viļānos, teātru saietā “Pērses krastos” Koknesē, teātru saietā Turku tautas namā un Krustpils novada amatierteātru festivālā «Āksts». Amatierteātris ir bijis aktīvs dalībnieks visos Krustpils novada svētkos, amatierteātru skatēs un biežs viesis apkārtējos lauku kultūras namos

Atpakaļ