Mežāres Tautas nama sieviešu deju kopa ,,Kamenes’’

Vadītāja Inita Gādmane.

Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 18.30

Kopš 2013.gada Mežāres kultūras namā čakli strādā sieviešu tautisko deju kolektīvs. Kad pulciņa dalībnieces tiekas, kultūras namā dzirkstī smiekli, tiek ātri izstāstītas anekdotes un pārrunāti deju pulciņa organizatoriskie jautājumi. Tomēr pats galvenais ir deja.

Dejotājas saka: “Mēs pulcējamies ne jau aiz gara laika un nekā nedarīšanas, bet, lai izteiktu sevi dejā, un dotu prieku cietiem!”

„Kamenēm” deju pieredze uzkrāta, piedaloties daudzos novada pasākumos un koncertos pie draugu kolektīviem

Atpakaļ