Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Pelēni”

Vadītāja Madara Paegle (Tel. 29509165)

Mēģinājumi notiek piektdienās no 17.30 līdz 18.30.

Atpakaļ