Rites Tautas nama bērnu deju kolektīvs “Cīrulēni”

Vadītāja Lilita Bārdule (29110878)

Kolektīva vecuma grupa - 5-6 gadi.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 12.00

Deju kolektīvs piedalās dažādos konkursos, pasākumos gan savā pagastā, gan uzstājas ārpus pagasta.

Atpakaļ