Rites Tautas nama bērnu deju kolektīvs “Cīrulēni”

Vadītāja Lilita Bārdule.

Kolektīva vecuma grupa - 5-6 gadi.

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 12.00  līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 10.00.

Atpakaļ