Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”

Vadītāja Sandra Spruča

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00.

Rites TN sieviešu vokālais ansamblis "Rites balsis"pastāv no 1998.gada. Tajā darbojas 7 dalībnieces. Laika gaitā sastāvs mainījies. Ansamblis aktīvi piedalās ansambļu skatēs ko organizē LNKC, dažādos konkursos. Parāda savu dziedātprasmi gan sava pagasta ļaudīm, gan dodas ciemos uz citiem TN. Ansamblis

Atpakaļ