Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”

Vadītāja Inga Davidāne.

 

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst.18.00 līdz 20.00.

Atpakaļ