Rubenes Tautas nama Jauniešu deju kolektīvs LAUDE

Lai pilnvērtīgi pavadītu brīvo laiku un iekšēji bagātinātu sevi Rubenes pagasta jaunieši 2011. gada nogalē nodibināja deju kolektīvu un 2012. gadā veiksmīgi piedalījās deju skatē. Pēc ilgām pārrunām radās arī nosaukums. Iepazīstot pagasta vēsturi, par godu Slates kultūrvēsturiski bagātajam ciemam tika izvēlēts nosaukums "Laude". Ar vārdu laude tiek  apzīmēts "sens ciems un upīte".

Misija - Veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību! Sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību.

Vadītāja Sandra Vaitkeviča

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 28813729, e-pasta adrese - sandra.vaitkevica@inbox.lv

Mēģinājumi notiek sestdienās no plkst. 18.00 - 20.30 Rubenes Tautas namā.

Atpakaļ